Blekinge Tekniska Högskola

Skoleinfo


Blekinge Tekniska Högskola
Blekinge Tekniska Högskola logo.


PostnrSE-371 79
PoststedKarlskrona
Telefon0046 455 38 50 00
Faks0046 455 38 50 57
E-postinfo@bth.se
Hjemmesidewww.bth.se


 

Linjeoversikt

Studieretning Fag/Linje Opptakskrav Varighet
CIVILINGENJÖRCivilingenjör i spel- och programvaruteknik
Civilingenjör i datateknik och elektroteknik
Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning
Civilingenjör i datorsäkerhet
Civilingenjör i maskinteknik
Civilingenjöri industriell ekonomi
Se www.bth.se5 år
DATAVETENSKAP/PROGRAMVARUTEKNIKInternational Software Engineering
Software Engineering
Informationsteknologi
Data- och systemvetenskap
Webb, internet och programvaruteknik
Se www.bth.se2-3 år
EKONOMIEkonomprogrammet för innovation och affärsutveckling
Ekonom Online
Se www.bth.se3 år
ELEKTROTEKNIKElektroteknik med inr mot telekommunikation
Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik
Se www.bth.se2-3 år
FYSISK PLANERINGFysisk Planering
Samhällsplaneringsingenjör
Se www.bth.se3-5 år
INFORMATIONSSÄKERHETIT-säkerhet
Säkerhetsteknik
Se www.bth.se2-3 år
MASKINTEKNIKUtvecklingsingenjör i maskinteknik
Produktutveckling
Se www.bth.se2-3 år
SAMHÄLLSVETENSKAPSamhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling
och kommunikation
Se www.bth.se3 år
UPPLEVELSE OCH DIGITAL TEKNIKDigital ljudproduktion
Digital bildproduktion
Digitala spel
Webbutveckling
Spelprogrammering
Litteratur, kultur och digitala medier
Technical Artist i spel
Crossmedia och upplevelseproduktion
Se www.bth.se2-3 år
VÅRD- OCH FOLKHÄLSOVETENSKAPSjuksköterskeprogrammet
Folkhälsovetenskap med inr mot samhällsplanering
Se www.bth.se3 år


Studiene

Søknadsfrist

Blekinge Tekniska Högskola har utdanning i teknikk, data, økonomi, samfunnsvitenskap, pleie og i humanistiske fag. All utdanning har tillämpad informationsteknologi (IT) som profil. Vid BTH studerar nästan lika många män som kvinnor.
BTH har även utdanning som ges på distans.
Se mer på www.bth.se
15. april

Stedet

Studieplasser

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor och Sveriges nyaste tekniska högskola. Vi finns i sydöstra delen av Sverige, med campus i städerna Karlskrona och Karlshamn.Cirka 7.500 enskilda studenter.

Studentboliger

www.bostad.bssab.se
Telefon: 0046-455 38 52 89.

Spesielt

Studieavgift

Om du blir antagen till en linje hos oss garanterar vi bolig och fria resor mellan våra campus.Ingen.

Kontaktperson

Telefon

E-post

Ros-Mari Lauterbach0046-455 38 50 00rosmari.lauterbach@bth.se