Sogn Jord- og Hagebruksskule - økologisk landbruk

Skoleinfo


Sogn Jord- og Hagebruksskule - økologisk landbruk logo.


AdresseSkulevegen 24
Postnr5745
PoststedAurland
PostboksSkulevegen 24 5745 AURLAND
Telefon57 63 26 50
Faks57 63 26 51
Mobil41 53 07 40 (vakttelefon)
E-postsjh@sfj.no
Hjemmesidewww.sjh.no


 

Linjeoversikt

Studieretning Grad Fag/Linje Yrke Opptakskrav Varighet
Vidaregåande skuleLandslineVg2 Landbruk og gartnernæring, økologisk Fullført grunnkurs naturbruk
eller fullført Vg3 annan studieretning
eller tilsvarande realkompetanse
1 år
Vidaregåande skuleLandslineVg3 Landbruk, økologiskAgronom i økologisk landbrukFullført Vg2 landbruk og gartnernæring, økologisk
eller tilsvarande realkompetanse (yrkesfagleg bakgrunn)
1 år


Studiene

Søknadsfrist

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk og berekraftig samfunnsutvikling. Skulen har Vg2 og Vg3.
SJH er landsline, det vil seia at elevar frå heile landet har rett til elevplass ved skulen. Ofte er det og utanlandske elevar her. Me har god plass for elevar med spesielle behov og tilpassa opplæring.

Andre vidaregåande skular som underviser i økologisk landbruk Vg2/Vg3 finn du på linksida vår. Vi legg stor vekt på å lage eit heilskapeleg opplegg, med best mogeleg samanhang mellom teori og praksis gjennom dei to skuleåra.
Det sentrale undervisningshjelpemiddelet er eit allsidig skulegardsbruk med økologisk drift. Bruk av utmarka er ein viktig del av undervisinga, og elevane får ta del i tradisjonell støling på den nedlagde garden Sinjarheim i Aurlandsdalen.
1. mars

Stedet

Studieplasser

Dei fleste elevane ved skulen bur på internatet. Dette gjev grunnlag for eit levande miljø både om kveldane og i helgane. Elles er det rikt høve til fritidsaktivitetar både på skulen og i bygda elles.52

Studentboliger

Lån/Stipend

InternatStatens lånekasse

Spesielt

Studieavgift

Tilbod på skulen:
Elevane kan få bruke verkstadane på skulen i fritida etter nærare avtale. Her kan dei drive med trearbeid og metallarbeid. På skulen er det også filmklubb og skuleavis.
Ingen

Notater

Søknad

Skulen ligg i Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke.
Velkomen til Aurland og til SJH !
Du finn søknadsskjema på vår heimeside.

Kontaktperson

Telefon

E-post

Rektor Bjørg Fritsvold57 63 26 50bjoerg.fritsvold@sfj.no