Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Skoleinfo


AdresseTuristveien 92
PostnrNO-2390
PoststedMoelv
Telefon0047 62 36 26 00
E-postvea@vea-fs.no
Hjemmesidewww.vea-fs.no


 

Linjeoversikt

Studieretning Grad Fag/Linje Yrke Opptakskrav Varighet
AnleggsgartnerteknikerAnleggsgartnerteknikerAnleggsgartnertekniker er en videreutdanning for Anleggsgartnere som ønsker å få faglig forståelse og kunnskap til å fungere som leder på ulike nivåer i anleggsgartnerbedrifter.AnleggsgartnerteknikerFagbrev Anleggsgartner eller tilsvarende realkompetanse2 år, deltid
Botanisk designFagteknikerBotanisk Design- fagskoleutdanning med fordypning i blomsterdekoratørfaget og undervisning i mesterfageneBlomsterdekoratørFagbrev blomsterdekoratør eller tilsvarende erfaring1 år heltid eller 2 år deltid
Driftsledelse gartner og grøntFagtekniker   2 år, deltid
Eksperimentell formgivning med plantematerialeFagteknikerStudiet er en internasjonal yrkesrettet videreutdanning med hovedvekt på plantematerialer og dets estetiske og tekniske muligheter. Studiet retter seg mot alle typer håndverkere, designere, interiørarkitekter, blomsterdekoratører, kunstnere, lærere innen design og håndverk, og andre esteter som ønsker mer kunnskap om og med plantematerialer. Fagbrev/høyere utdanning innen estetiske fag1 år, deltid
Grønn gründerFagteknikerGrønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren er en fagskoleutdanning for deg som har en gründer i magen og som ønsker å etablere egen bedrift innen foredling av plantematerialer.  1 år, deltid
Historiske grøntanleggFagteknikerFagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker spesialkompetanse innen den praktiske forvaltningen av historiske grøntanlegg.  2 år, deltid
Ledelse i håndverksfagMesterbrevLedelse i håndverksfag er en lederutdanning for håndverkere som fører til mesterbrev. Studiet gir deg kompetanse innen ledelse, etablering og drift av egen håndverksbedrift. Studiet gir deg også fordypning innen eget håndverksfag.  1 år, deltid
Park- og hagedriftFagteknikerPark- og hagedrift, planlegging, drift og skjøtsel av uteanlegg. Dette er studiet for deg som vil bli hageplanlegger/hagedesignerHagedesignerGartnerutdanning2 år på deltid
Skjøtsel og drift av uteområderFagteknikerFagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder er en videreutdanning for deg som arbeider med vedlikehold av grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma, i en kommune eller for vegvesenet. Studiet gir deg kompetanse til å planlegge og lede skjøtsel og drift av uteområder.  1 år, deltid
Videregående Blomsterdekoratør VG2BlomsterdekoratørBestått VG1 Design og håndverk1 år
Videregående Blomsterdekoratørutdanning for voksne som ønsker en grunnleggende innføring i blomsterdekoratørfagets ulike disipliner.BlomsterdekoratørNoe videregående utdanning, eller tilsvarende realkompetanse1år heltid eller 2 år deltid
Videregående Gartnerutdanning - på deltid over to årGartnerNoe videregående utdanning eller tilsvarende realkompetanse2 år på deltid
Voksenopplæring For deg som ønsker en grunnleggende innføring i blomsterdekoratørfaget. 13 ukessamlinger pr.år over to år.BlomsterdekoratørNoe videregående utdanning eller tilsvarende realkompetanse2 år, deltid


Studiene

Søknadsfrist

Anleggsgartnertekniker
Botanisk design
Driftsledelse gartner og grønt
Eksperimentell formgivning med plantemateriale
Grønn gründer
Historiske grøntanlegg
Ledelse i håndverksfag
Park- og hagedrift
Skjøtsel og drift av uteområder
Gartnerutdanning
Blomsterdekoratørutdanning
Vg2 blomsterdekoratør
Søknadsfrist til fagskoleutdanninger og utdanning for voksne er 15.april. Søk her: https://portal.vea-fs.org/soknad/2016/

Søknadsfrist for Vg2 blomsterdekoratør er 1.mars og søknad skal sendes via www.vigo.no

Stedet

Studieplasser

Skolen, som ligger ved Mjøsa, har en historie som strekker seg tilbake til 1923, da det ble opprettet en hagebruksskole for kvinner på gården Vea. I lokaltraktene kalles skolen bare for Vea, og skolen er kjent både innenfor og utenfor rikets grenser. Navnet antas å komme fra det gammelnorske «Ve», som betyr «helligdom». Dette knyttes til at skolen ligger 100 meter nord for Smestadsletta i Moelv, hvor Tolvsteinsringen befinner seg. Denne steinringen er en av Ringsakers mest kjente fornminner.140

Studentboliger

Lån/Stipend

Hybler til 50 studenterStatens Lånekasse

Spesielt

Studieavgift

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea tilbyr utdanninger på både heltid og deltid, og er den eneste fagskolen som tilbyr fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker speialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde.

På videregående nivå tilbyr vi Vg2 Blomsterdekoratør, og for voksne elever tilbyr vi tilsvarende utdanning innen blomsterdekoratørfag og gartnerfag.
Avhenger av studietilbud

Søknad

For fagskolestudier og voksenopplæring sendes søknad direkte til Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.
For videregående tilbud skal søknad sendes til fylket, gjennom VIGO.

Kontaktperson

Telefon

E-post

Dorte Finstad0047 62 36 26 00dorte.finstad@vea-fs.no