Kunstskolen i Bergen

Skoleinfo


AdresseMøllendalsveien 8
Postnr5009
PoststedBergen
Telefon55 38 00 50
E-postkib@kib.no
Hjemmesidewww.kib.no


 

Linjeoversikt

Studieretning Grad Fag/Linje Yrke Opptakskrav Varighet
Kunstfag 1. år Kunstfagskole Det kreves ingen formell forutdanning for å komme inn på KiB, men de fleste søkerne har vdg. skole, folkehøyskole, egen praksis e.l. som bakgrunn

På grunnlag av det materiale som hver søker sender inn med søknaden, vil en del søkere bli invitert til en 3 dagers opptaksprøve i skolens lokaler, i midten av juni. Det blir gitt oppgaver på stedet og vi har en samtale med hver enkelt søker.

Vi vurderer kvaliteter som er viktige for å gjennomføre studiet ved skolen, slik som faglig nivå, motivasjon, faglig nyskjerrighet og vilje til utvikling.
1. sept. - 31. mai
Kunstfag 2. år Kunstfagskole  1. sept. - 4. juni


Studiene

Søknadsfrist

KiB er en 2 årig fagskole innen visuell kunst. Den gir en utdanning på mellomnivå som kan påbygges videre på høyskolenivå innen billedkunst, arkitektur, media og design. Skolen kan også være et godt utgangspunkt for selvstudier.

Skolen vil fremme kreativ, selvstendig praksis og tenkning for å gjøre elevene best mulig rustet til å gjennomføre høyere utdanning og et fremtidig yrkesliv innenfor de aktuelle fagområder.

Skolen er toårig, og godkjent av NOKUT. Dette innebærer at studiet er statsstøttet og gir full rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Undervisningen er prosessorientert og tverrfaglig basert. Det betyr at arbeidet foregår på tvers av tradisjonelle områder som maleri, grafikk, skulptur og tegning. Undervisningen foregår i all hovedsak gjennom praksis der et bredt spekter av både to- og tredimensjonale uttrykksformer, ulike materialer og redskaper blir benyttet.

Det er 7 timer lærerdekning hver dag på begge årstrinn. Noe ettermiddags- og kveldsaktivitet må også regnes inn.
15. mai

Stedet

Studieplasser

Skolen holder til i Møllendalsveien 8 ved Store Lungegårdsvann. Det er god kollektivforbindelse med bybane/buss og kort gangavstand til sentrum av Bergen

Skolen har store og luftige lokaler med god takhøyde som er tilpasset det fleksible undervisningsopplegget vi har. Det er 3 store arbeidsrom, verkstedsarealer med sveiserom og sprøytelakkrom, prosjektarealer, lunchrom, forelesningsrom, bibliotek, AV/datarom og kontorer. Tilsammen disponerer skolen et areal på ca. 1300m2.
Skolen er godkjent for 54 studenter.

Studentboliger

Lån/Stipend

NeiStatens Lånekasse

Spesielt

Studieavgift

En innenlands ekskursjon er lagt inn som en obligatorisk del i begynnelsen av 1. skoleår. På vårsemesteret er det studietur til København.

2. skoleår har studietur til New York eller Berlin.

Skolen dekker det meste av utgiftene til innenlandsturen og gir et godt tilskudd til utenlandsturene.
ca. 26 000,- pr. år.

Søknad

Søknadsskjema og informasjon om hvilke oppgaver/materialer som skal sendes inn, kan hentes fra våre nettsider eller kontakt skolen for å få tilsendt disse papirene.

Kontaktperson

Telefon

E-post

Kontorleder Rieneke Schilperoort55 38 00 50kib@kib.no