Flygelederutdanning Avinor AS

Skoleinfo


Flygelederutdanning Avinor AS logo.


AdresseDronning Eufemias gate 6
Postnr0154
PoststedOslo
Postboks150 2061 Gardermoen
Telefon815 30 550
E-postflygelederutdanning@avinor.no
Hjemmesidewww.avinor.no


 

Linjeoversikt

Studieretning Grad Fag/Linje Yrke Opptakskrav Varighet
  FlygelederFlygelederGenerell studiekompetanse, snittkarakter 4,0, språk, alder,
helse, se www.avinor.no for nærmere opplysninger.
Ca. 2 år


Studiene

Søknadsfrist

Utfordrende utdanning - krevende jobb!
Flygeledere har ansvaret for flytrafikken i norsk luftrom og på flyplasser. Yrket er ansvarsfullt fordi sikkerhet alltid er et overordnet element i jobben. Er du nøyaktig, selvstendig og har god simultankapasitet, kan flygelederyrket være noe for deg. Det passer like godt for kvinner som for menn. Arbeidsspråket er engelsk, og det er derfor nødvendig at søkere behersker engelsk muntlig og skriftlig. Det er nærmere 500 flygeledere i Norge. Alle er ansatt i flysikringsdivisjonen i Avinor AS og yter tjenester både for sivil og militær luftfart. Flygeledere arbeider i kontrolltårnene på de større flyplassene i Norge og på kontrollsentralene i Bodø, Stavanger og Røyken.
15. april 2011.

Stedet

Studieplasser

Flygelederutdanningens første del gjennomføres ved University of North Dakota Aerospace Foundation (UNDAF) i USA. Flygelederutdanningens andre del gjennomføres ved et kontrolltårn eller en kontrollsentral i Norge, og består i hovedsak av praktisk trening. I denne perioden får man lønn som lærling.Inntil 36 pr. år

Studentboliger

Lån/Stipend

Ja, på campusJa, for den institusjonelle delen ved UNDAF i USA. Lærlingelønn for praksisdelen i Norge

Spesielt

Studieavgift

Avinor foretar utvelgelse av flygelederelever. Oppfylles opptakskravene, blir man innkalt til innledende opptaksprøve som består av flere tester. Består man testene, går man videre til intervju og evt. helseundersøkelse. Det er utover dette ingen fysiske opptaksprøver. Tilbud om studieplass forutsetter sikkerhetsklarering og studentvisum til USA.Nei

Notater

Søknad

Foto: Gaute BruvikSøknadsperiode 18. januar - 15. april 2011 Skjema finner du på www.avinor.no
fra 18. januar 2011

Kontaktperson

Telefon

E-post

Margareth Mikaelsen815 30 550flygelederutdanning@avinor.no