Designinstituttet

Skoleinfo


Designinstituttet logo.


AdresseSandakerveien 24D, F3
PostnrNO-0473
PoststedOslo
PostboksPostboks 104 Torshov NO-0412 Oslo
Telefon0047 23 23 09 70
Faks0047 23 23 09 71
Mobil0047 41 47 96 51
E-postdesign@designinstituttet.no
Hjemmesidewww.designinstituttet.no


 

Linjeoversikt

Studieretning Grad Fag/Linje Yrke Opptakskrav Varighet
Designfag Industridesign
Produktdesign
Visuell kommunikasjon
Grafisk design
Interiørarkitektur og møbeldesign
DesignerVideregående skoleEtt år


Studiene

Søknadsfrist

”Ditt springbrett til en høyere designutdanning”
www.designinstituttet.no

Designinstituttet (DI) er en ettårig fagskole i Oslo som tilbyr grunnleggende innføring i designfag for elever med studiekompetanse fra videregående skole.

Grunnleggende innføring i designfag.
Undervisningen gir studentene innblikk i ulike designretninger slik at de får et bedre grunnlag for å velge videre utdanning innenfor design og arkitektur. DI er en forskole til høyere utdanning innen design eller andre fagområder og yrker som krever en grunnleggende innsikt i design.

DI gir innføring i designfagene grafisk design/visuell kommunikasjon, industridesign/produktdesign og interiørarkitektur, samt innføring i grunnleggende designfaglig tenking, designstrategi, formundervisning, tegning, farge og programvare. I eksa¬mensprosjektet kan studenten selv velge faglig fordypning og da kan også arkitektur velges.

Skolens studenter skal være motiverte, resultatorienterte og målrettet for å opprettholde et godt engasjert læringsmiljø, arbeidsvaner og gode resultater.

Gjennom mulighetene til å utforske de ulike designretningene gir undervisningen studentene anledning til å utvikle seg innen den retningen de ønsker og bli motivert til videre studier.

DI holder til i gamle fabrikklokaler sentralt i Oslo ved Akerselva på Myrens verksted.
15. juni

Stedet

Studieplasser

Ettårig hetidsstudium
Utdanningstilbudet er et ettårig studium på 10 måneder. Tilbudet er organisert som et heltidsstudium, start i høstsemesteret og avslutning i vårsemesteret. Det er daglig un¬dervisning med møteplikt fra klokken 9 til 16.

Opptakskriterier
Utdanningstilbudet bygger på godkjent 3-årig videregående opplæring. Det formelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring fra Studiefor¬beredende utdanningsprogram innen programområdet formgivingsfag eller tilsvarende. For søkere med annen fullført og bestått videregående opplæring gjen-nomføres realkompetansevurdering som en test. En slik test er identisk med ranger¬ingstesten (opptaksprøven) som alle søkere må avlegge. Testen skal vise forståelse, ferdigheter og evne til formidling av gitte oppgaver. Oppgavenes temaer varier fra år til år, men vil ha samme formål. Følgende fra testen vurderes:
- Forståelse for og evne til, gjennom tegn¬ing, å kunne beskrive objekter/volumer/rom
- Evne til å skape og formidle et uttrykk basert på frie teknikker
De enkelte vurderingene av testen teller likt. Søkeren med best vurdering rangeres først, søkeren med nest best vurdering rangeres som nr to, osv.
28

Studentboliger

Lån/Stipend

IngenStatens lånekasse for utdanning. www.lanekassen.no. Se: https://nettsoknad.lanekassen.no/nettsoknad/control/utdanning

Spesielt

Studieavgift

Designinstituttet har knyttet til seg en lærerstab av profesjonelle praktiserende designere og akademikere som sørger for relevant og engasjerende undervisning på et høyt faglig nivå i et godt læringsmiljø med god faglig oppfølging av den enkelte student.

LÆRERSTAB

- FAGANSVARLIG: Industridesigner Per Farstad
- FAGLÆRER: Produktdesigner Jørn Grim¬stad

TIME-/PROSJEKTLÆRERE
- VISUELL KOMMUNIKASJON: Grafisk designer Wanda Grimsgaard
- INTERIØRRARKITEKTUR OG MØBEL: Int. arkitekt Birgitta Appelong
- KLESDESIGN: Designer Anita Zaguri
- ILLUSTRASJON: Illustratør Trude Tjensvold
- ARKITEKTUR: Arkitekt Eivind Eide

TIMELÆRERE FAGEMNER
- LYS OG GLASSKUNST: Maria Fransen
- FARGELÆRE: Professor Grete Smedal
- ERGONOMI: Førsteamanuensis Tom Vavik
- DESIGN- OG KUNSTHISTORIE: Design-historiker Christin Fonn
- TEGNING OG PRESENTASJONSLÆRER: Industridesigner Eivind Halseth
- FORMANNALYTTISK TEGNING: Industri-designerne Vibeke Sandemo og Markus Høy-Pettersen og Svein-Gunnar Kjøde.
- DATAFAG, ADOBE: Grafisk designer Stein Henrik Haugen.
- DATAFAG, RHINO 3D: Sivilingeniør Mads Hadler
- DATAFAG, ARCHICAD: Interørarrkitekt og møbeldesigner Karl Marius Sveen

FREDAGSSAMLINGER
Designere og relevante fagpersoner forele¬ser om interessante tema.
Studieavgiften er 25 % av statstøtten vi får; ca. kr. 35. 000,- og ca kr. 8.500,- i studietur.

Notater

Søknad

Relevant
Engasjerende
Utviklende

Undervisningen gir studentene anledning til å utforske ulike designretninger og utvikle seg innen den retningen de ønsker å satse på i videre studier. Designinstituttet har stor gjennomføringsgrad. Gjennom de åtte årene vi har eksistert har ingen sluttet av faglige årsaker. Fra studieåret 2009-10 kom 21 studenter inn på studier innen design og arkitektur
Søkere må levere inn obligatoriske arbeider.
Se:http://www.designinstituttet.no

Kontaktperson

Telefon

E-post

Industridesigner professor Per Farstad+ 47 41 47 96 51per.farstad@designinstituttet.no