Asker Kunstfagskole

Skoleinfo


AdresseÅmotveien 2
PostnrNO-1389
PoststedHeggedal
PostboksPostboks 4 NO-1380 Heggedal
Telefon0047 66 79 63 04
Faks0047 66 78 59 65
E-postpost@asker-kunstskole.no
Hjemmesidewww.asker-kunstskole.no


 

Linjeoversikt

Studieretning Grad Fag/Linje Yrke Opptakskrav Varighet
Kunstfag visuelle kunstfag - farge/maleri, tegning, tredimensjonal form/modellering, grafikk, kunsthistorie, foto, data, silketrykk Fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Opptaksprøver1 + 1 år


Studiene

Søknadsfrist

Skolen gir en 2-årig utdanning i visuelle kunstfag.
Hovedfagene er tegning, maleri, skulptur/rom, grafikk og kunsthistorie. I tillegg holdes innføringskurs i foto, data/bildebehandling (photoshop).

Undervisningen er bygget opp i fagperioder av varierende lengde. I tillegg til skolens faste lærere benyttes en rekke gjestelærere i forskjellie fag og fordypninger.


Skolen gir undervisning i 2-dimensjonal og 3-dimensjonal billedkunst innen fag som tegning, farge/maleri, skulptur, grafikk, romrelaterte problemstillinger, kunsthistorie og relevant teori. Undervisningen legger vekt på fordypning, og det jobbes i 1 til 3-ukers perioder innenfor samme fagområde/tematikk.
I 2.klasse arbeides det mye med tverrfaglige prosjekter, og det undervises også i emner som installasjon og konseptuelle uttrykk. Skolen har og datarom med foto og video programmer.

Utdanningen er godlkjent av NOKUT.
Første søknadsfrist er 15. mai 2011

Stedet

Studieplasser

Skolen holder til i Kunstfabrikken Heggedal, en gammel fabrikkbygning. Vi har ca. 1200 kvm store, røffe, velutstyrte verksteder som ligger i flotte, rolige omgivelser i Heggedal, Asker.
God og rask togforbindelse ca. 30 minutter fra Oslo S. Det er få minutters gange fra stasjonen til skolen.
45

Studentboliger

Lån/Stipend

NeiStatens Lånekasse

Spesielt

Studieavgift

Skolens arbeidsrom og verksteder er alltid disponible for studentene når det ikke er undervisning i dem. Studentene har eget kjøkken og pauserom og arrangerer selv filmkvelder og andre sosiale treff.
Alle studentene i 2. klasse har egne atelierarbeisplasser.
En ukes studietur har gått til Berlin for 1. klasse og New York for 2. klasse de siste årene. Skolen subsidierer reisene med kr. 4.000 pr. student/tur.
kr 29.000,-

Søknad

Søknadsskjema og informasjon om opptak finnes på www.asker-kunstskole.no

Kontaktperson

Telefon

E-post

Bjørn Lien66 79 63 04post@asker-kunstskole.no