Universitetssystemet

Det er 51 statlige og private universiteter i Spania. Universitetene er svært intressserte i å motta utenlandske studenter og tilbyr et stort antall bachelor- og master-programmer.

Bachelor-programmene er delt inn i tre typer.

  1. Grunnstudier - eller korte programmer og studier: Disse studiene fortsetter ikke til et høyere nivå, eksempler er bibliotekstudier, sykepleie, etc., og graden som tilbys er en bachelorgrad som kalles ’Diplomatura’. Normalt tar disse programmene tre år.
  2. To-trinns studier med diplom mellom første og annet nivå Den første delen fører til en Diplomatura (bachelor), eller Arquitectura Técnica og Ingeniería Técnica (bachelor i arkitektur eller ingeniørfag). Studentene kan velge om de vil gå videre til andre nivå som gir graden Licenciatura (master), eller Arquitecto og Ingeniero (arkitekt og ingeniør). Dette er er fem- eller seksårs programmer. Eksempler er: økonomi, jus, arkitektur, ingeniørfag, etc.
  3. Studier uten diplom mellom første og andre nivå (femårige masterprogrammer eller profesjonsstudier) Disse studiene er delt inn i to deler, men det er nødvendig å fullføre begge for å bli tildelt graden Licenciatura (master). Eksempler er veterinær- og medisinstudier. Disse er fire- eller femårs programmer.

De spanske universitetene dekker hele spekteret av offisielle grader med offisiell godkjenning fra det spanske utdanningsdepartementet, i tillegg til et rikt tilbud av ikke-offisielle grader. Innenfor området forretnings-administrasjon (business administration), er de spanske MBA-programmene som tilbys blandt de beste i verden.