Universitets- og polyteknisk utdanning

Høyere utdanning i Portugal er delt i to hovedsystemer: Universitets- og polyteknisk utdanning, som foregår i private universiteter, uavhenginge statlige universiteter, private og statlige polytekniske institusjoner og andre typer høyere utdanningsinstitusjoner. Universitetssystemet har en sterk teoretisk basis og er sterkt forskningsorientert. Institusjonene utenfor universitetssystemet gir mer praktisk trening, og er mer profesjonsorientert.

Private institusjoner for høyere utdanning kan ikke operere uten godkjenning fra Utdanningsdepartementet, og opptak er regulert på samme måte som for statlige utdanningsinstitusjoner. De to systemene, universitets- og polyteknisk-, er samkjørte, og det er mulig å gå fra det ene til det andre systemet. Det er også mulig å gå fra det private til det statlige systemet, og omvendt.

Bologna-prosessen er en europeisk reform som har som mål å etablere et felles europeisk høyere utdannings-system innen 2010. Portugal er på god vei. Før nellik-revolusjonen i 1974, var universitetsutdanning mest for studenter fra rike familier. Idag er situasjonen i universiteter og polytekniske institusjoner helt annerledes og mer demokratisk.

Opptak

For opptak til statlig høyere utdanning kreves fullført eksamen fra videregående skole, Diploma de Ensino Secundário, som gis etter 12 års skolegang, og den nødvendige ENES, Secondary Education National Exams. En ekstraordinær eksamensprosess er åpen for alle som er 23 år, eller eldre. Prosessen består av en generell eksamen i portugisisk, et intervju for å gjennomgå motivasjon og CV, og en tilleggseksamen som er spesifikk for skolen eller kurset man søker. Opptak til private institusjoner avgjøres av den enkelte institusjonen alene.