Utdanning - Universiteter og høgskoler i Norge

Studiesteder med egne sider

Universiteter og høyskoler i norge

Universiteter og høgskoler tilbyr utdanning på en lang rekke fagområder. Den laveste graden er bachelor og kan oppnås etter tre års studier. Deretter kan en ta en mastergrad etter ytterligere to år. Dersom en ønsker utdanning med ytterligere fordypning, kan en ta en doktorgrad, noe som innebærer selvstendig forskningsarbeid som munner ut i en omfattende avhandling.

Universitetene er statlige institusjoner, mens høgskolene er drevet på forskjellige måter. En del av høgskolene er offentlige, mens andre er private. Blant de private finner en utdanning med og uten statsstøtte, med og uten eksamensrett.

Mulighetene for lån til utdanning er forskjellige, men alle universitetene og de aller fleste høgskolene er godkjente for lån i Lånekassen.

Det er viktig at du orienterer deg grundig om studiested og utdanning du vil søke. I lista over linker finner du flere som du kan ha nytte av. Bruk nettet og spør!