Universiteter og høgskoler i Sverige

Studiesteder med egne sider

Universiteter og høyskoler i Sverige

Vi tenker ofte på utland langt unna når vi tenker på studier i utlandet, men vårt nærmeste naboland kan også by på spennende og interessante studier.

Sverige har store likheter med Norge, både når det gjelder natur, samfunnsforhold og språk. For en nordmann tar det kort tid å komme inn i forholdene. Sverige byr på et stort utvalg av studiesteder. Flere av dem er større enn dem vi finner i Norge. I Sverige finner en også en del andre studieretninger enn her.

Stadig flere norske studenter tar hele eller deler av utdanningen i andre land. Det går an å søke utdanning gjennom store utvekslingsprogrammer som ERASMUS, en kan ta utdanning gjennom norske institusjoner som samarbeider med studiesteder i utlandet, eller en kan ta direkte kontakt med studiestedet.

Det er viktig å undersøke forhodene på studiestedet så godt det lar seg gjøre. Kjenner du noen som har studert akkurat der, eller kan du få førstehånds informasjon på annen måte? Ta kontakt med Lånekassen for å få vite hva du kan få av økonomisk støtte. ANSA, som er utenlandsstudentenes organisasjon, kan gi råd og veiledning om utdanningen.