Studier i UK

Kvalifikasjoner fra utdanningsinstitusjoner i UK er godkjent og respektert over hele verden. Kvalitetsstandarden på institusjonene er i verdenstoppen. Universiteter og høgskoler blir stadig kontrollert og må vise at de holder et høyt nivå. UK har et meget godt omdømme når det gjelder kreativ forskning og kvalitetsutdanning. Undervisningen gis i små klasser, gruppeundervisning og seminargrupper og gjennom forskjellige undervisningsmetoder som diskusjoner, prosjekter, studiegrupper, praktisk arbeid, computer-basert læring og simulering. Det er få som gir opp studiene. Ved å oppmuntre til individuell tilnærming, hjelper utdanningssystemet i UK deg til å utvikle dine evner til problemløsning.

Studieprogrammer

I et studieprogram vil noen spesielle emner være obligatoriske, mens andre er valgfrie. Det gir deg anledning til å skreddersy programmet etter dine egne interesser. Det kreves at du leser mye, og du vil bli oppfordret til å komme med dine egne idéer og meninger. Det gis engelskspråklig støtte til internasjonale studenter, det organiseres kurs som fokuserer på språk og studiekompetanse i det hovedkurset du har valgt.

Høyere grader

Alle programmer etter en bachelorgrad vil kreve stor innsats og mye arbeid. For programmer med undervisning vil lærerne gi en ramme for kurset, men innefor den vil du kunne følge dine egne interesser. Forskning er den viktigste læremetoden og skriving av en større avhandling er en viktig del av programmet. Mange forskningsprogrammer starter nå med et introdusjonskurs i forskningsferdigheter.

Masterprogrammer

Du vil finne masterprogrammer innenfor mange disipliner, og du har også muligheten til å kombinere fag i interdisiplinære studier.