Studentliv i Spania

For å få adgang til et studieprogram i ved et spansk universitet, må utenlandske studenter ha offisiell godkjenning av tidligere studier, og de må bestå en offisiell spanske opptakseksamen. De fleste spanske universiteter krever at studentene søker direkte til studiestedet. Hvert universitet har sine egne opptaksregler og det er viktig å søke i god tid.

Helseforsikring

For alle studenter under 28 år som studerer ved et spansk universitet, gjelder en helseforsikring som dekker ulykker på campus og sykdom. De som er over 28 år, er dekket av det nasjonale helsevesenet som garanterer at utenlendinger som oppholder seg lovlig i Spania, har rett til å benytte det spanske helse- og sosialsystemet.