Student i Tyskland

I hele republikken, i Berlin, Køln, Hamburg, Stuttgart og München såvel som i mindre byer, bidrar mennesker fra hele verden til det store bildet. Av de 82 millionene som bor i Tyskland, er 67 millioner tyskere. Immigrantene har stor innflytelse på dagliglivet i Tyskland, det kan du høre, se og smake over alt. De forskjellige nasjonale gruppene tar i stor grad vare på sin egen kultur og sitt eget språk.

Det er bl.a. påvirkningen fra de nye folkegruppene som har bidratt til å forandre tysk livsstil. En kan si at tyskerne har blitt mer avslappet og kosmopolitiske i de senere årene.

Fokus på miljøvern

Å ta vare på naturen på den ene siden, og på den andre siden opprettholde en høy levestandard i et industrielt samfunn, er to sider av samfunnslivet som ikke behøver å stå i motsetning til hverandre. Et blikk på Tyskland, verdens femte rikeste land, viser at det er mulig. Denne sterke industri-nasjonen har verdens strengeste lover når det gjelder miljøvern. Tysklands natur har en rik flora og fauna som blir tatt vare på i de mange skogene og naturområdene. Mange tyske universiteter tilbyr utdanninger med fokus på miljøvern.

Klima

Om sommeren er tempraturen rundt 20 grader, iblant kan den gå opp til 35. Før var det vanlig med vintertemperaturer under frysepunktet, men det skjer ikke så ofte som før. Det er en del forskjell på klimaet i nord og sør. I sør er det varmere og mindre regn og varm vind stryker ned fra fjellene, såkalt fønvind.

Levekostnader

Tyskland ligger forholdsvis høyt når det gjelder levekostnader. Men prisene varierer en del mellom by og land. Forskjellene mellom det gamle Vest- og Øst-Tyskland er i ferd med å jevne seg ut.