Norske skoler i utlandet

Studiesteder med egne sider

Norske skoler i utlandet

På disse sidene finner du norske skoler i utlandet som er godkjent av norske myndigheter.
Disse skolene er et tilbud til elever som har foreldre som bor og arbeider utenfor Norge. Men de er også viktige for dem som av helsemessige årsaker bør oppholde seg utenfor Norge i kortere eller lengre perioder.