Livet som student i Polen

Utenlandske studenter er godt fornøyde med å studere i landet. Det er en vanlig oppfatning at det er lett å komme i kontakt med andre studenter, mulighetene for uteliv og andre fritidsaktiviteter av forskjellig slag er store. Etter hvert er det mange polakker som snakker engelsk. Tysk er i tilbakegang som fremmedspråk. Bokostnadene er lave, men standarden er vanligvis heller ikke så høy. Mange universiteter tilbyr hybler, men det er ganske vanlig at utenlandske studenter alene eller sammen med venner leier en leilighet.

Kostnader

Levekostnadene er lave i Polen, og det er flere lavprisselskaper som flyr dit. Lånekassen gir lån og stipend dersom studiene foregår ved et godkjent universitet. Norge har bilaterale samarbeidsavtaler med Polen når det gjelder utdanning og forskning, og det går an å søke EUs organer for utdanning om støtte.

Undervisningsspråk

De fleste utenlandske studenter i Polen velger engelsk som studiespråk. Dersom en velger å studere på polsk, blir utgiftene til skolepenger vesentlig lavere. Uansett om en studerer på polsk eller engelsk må studenten gjennomføre en språktest.