Nyttige lenker


http://www.samordnaopptak.no/ Hva skal du studere?
http://www.utdanning.no/ Hvor skal du studere?
http://www.nav.no/ Her finner du info om yrker som kan passe dine ønsker og hvilken utdannelse du trenger for ditt valg av yrke. Du kan også ta en interessetest.
http://www.norge.no/ Veiviser i det offentlige.
http://www.nokut.no/ Godkjenning og evaluering av utdanninger.
http://www.vilbli.no/ YoU er et inforverktøy for elever. Her er det info om utdannelser, yrkesbeskrivelser og oversikt over diverse utdanningstilbud. Her finner du også utdannelsesveien til yrkene og hvor du kan gjennomføre utdannelsen.
http://www.skolenettet.no/ Info om videregående skole
http://www.ansa.no/ Info om studier i utlandet
http://www.lanekassen.no/ Lån og stipend.
http://www.vigo.no/ Søknadssystem for videregående opplæring.
http://www.e-skuvla.no/ Nettbasert opplæring og læremidler i samisk.
http://www.vofo.no/ Voksenopplæringskurs i regi av studieforbund og offentlige institusjoner.
http://www.vox.no/ Et nasjonalt senter for voksnes læring.
http://www.folkehogskole.no/ Informasjonskontoret for folkehøgskolene.
http://www.elev.no/ Elevorganisasjonen i Norge.