Kurs

Studiesteder med egne sider

Kurs og opplæring

Mulighetene er utrolig mange for den som vil utvikle en hobby, utvikle ferdigheter eller skaffe seg et nytt fag. Det er en god investering å ta kurs som utvikler deg på den arbeidsplassen du allerede har, eller gjør deg bedre i stand til å ta en ny jobb.

Mange kurs foregår på kveldstid, dessuten kan du ta kurs der fjernundervisning blir kombinert med samlinger.

Mange vil ha glede av å lære noe nytt, for å bli dyktigere og følge bedre med, eller for å utvikle seg som menneske.