Internasjonale studenter

Franske institusjoner er aktive i ERASMUS, EU’s høyere utdanningsprogram, som tilrettelegger utveksling for 150 000 studenter fra 31 land og arbeider for å fremme flerkulturell forståelse.

Utdanningskostnader

Siden høyere utdanning i Frankrike betales av staten, er studieavgiftene svært lave; de varierer fra 150€ til 700€ avhengig av universitet og utdanningsnivå. Studenter fra familier med lav inntekt kan søke om stipend. Kostnadene i de statlige ingeniørskolene kan sammenlignes med universitetenes, men er noe høyere. Undervisningskostnader ved en privat ingeniørskole kan komme opp i 7000€ pr. år, og noen ’business schools’, som alle er helt eller delvis private, krever opp til 12000€ pr. år.

Grandes écoles

’Grandes écoles’ er høyere utdanningsinstitusjoner utenfor det etablerte rammeverket for statlige universiteter. De er vanligvis fokusert på et enkelt studieområde, slik som ingeniørfag eller forretningsfag. De har moderat størrelse, og er ganske selektive i sine studentopptak. De er kjent for å være prestisjetunge, og har tradisjonelt utdannet de fleste av Frankrikes forskere og ledere.