Polen, et land i rask forandring

Hovedstaden i Polen heter Warszawa. Krakow var tidligere hovedstad og er den nest største byen i landet. Polen har ca. 40 millioner innbyggere og den romersk-katolske kristendommen står sterkt.
Det meste av Polen er lavland, med en flat sandkyst i nord, med lave platåer og fjellkjeder i sør. De største elvene er Wisla og Oder. Klimaet er kontinentalt med varme somre og kalde vintre. Nesten halvparten av yrkesbefolkningen er sysselsatt i industrien, mens 25 % av befolkningen driver jordbruk. 55 % av arealet er dyrket jord mens 25 % er dekket av skog. Polen har store mineralressurser, særlig i Slask (Schlesien): steinkull, brunkull, steinsalt, sink og bly. Mye av energien kommer fra kullfyrte kraftverk.

Politisk utvikling

Kommunistpartiet ble oppløst i januar 1990, og i 1999 ble landet medlem av NATO. I en folkeavstemning sommeren 2003 sa 77,5 % ja til medlemskap i EU, og landet ble medlem i 2004.
Etter at landet vendte seg vestover har det foregått en rivende utvikling. Landet mottar en betydelig støtte fra EU, polske arbeidere har fått mulighet til å arbeide i Vest-Europa og utenlandske studenter blir tatt godt imot på polske universiteter.