Studere i Tyskland

Mangfoldet i det tyske utdanningssystemet kan virke forvirrende til å begynne med. Men med litt tålmodighet vil du snart forstå systemet, slik at du kan gjøre det rette valget for deg selv. Det er mange utenlandske studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene i Tyskland.

Universitetene

Ved de fleste av de 102 universitetene i Tyskland undervises det i et stort spekter av fag, mens de tekniske universitetene legger hovedvekten på tekniske fag. Antallet private universiteter har økt i de senere årene, til tross for at det koster mer å studere der. Mange av disse universitetene er gode og gir gode jobbmuligheter etter studiene, men det gjelder ikke alle. Dersom du tenker på å studere ved et privat universitet må du forsikre deg om at det har godkjenning fra staten. Uten en slik godkjenning kan utdannelsen være lite verd.

Høgskoler for kunst, film og musikk

Disse ca. 50 høgskolene er spesielt populære blant utenlandske studenter. Her utdannes sangere, dirigenter, instrumentalister, musikklærere og mange andre. Her kan du ta eksamener i fag som dans, kirkemusikk, kunst og film. I disse fagene er studieplassene svært begrensede. Her er det aktuelt med inntaksprøver og du må kunne vise til tidligere arbeider og utdanning.

Faghøgskoler

Her kan du studere fag som teknologi, business og management, sosiale studier, media og design. Det praktiske fokuset blir sterkt fordi mange av foreleserne og professorene også har en karriere i industri og annet yrkesliv. Dette sammen med at det er vanlig å kombinere studier med en praksisperiode på ett eller to semestre, gjør at studentene får gode kvalifikasjoner som er viktige i arbeidslivet.