Studere i Irland

Irland er det vestligste Iandet i EU. Vintrene i Irland er milde og somrene tempererte, som følge av Golfstrømmen og stadige sørvestlige luftstrømmer. I innlandet er det jordbruksland, men også lave fjell, store myrområder og innsjøer. Langs vestkysten er det fjell som noen steder når opp i tusen meters høyde. Etter at Irland gikk inn i EU i 1973, har republikken utviklet seg fra å være et ganske fattig og ensidig jordbrukssamfunn til et samfunn som er moderne og teknisk avansert. Irland er en fri, uavhenging, demokratisk stat med parlamentarisk styresett.