Høyere utdanning

Det høyere utdannings-systemet i Irland består av universiteter, med assosierte lærerhøgskoler, teknologiske institutter og et stort antall private uavhengige høgskoler. Universitetene og de teknologiske instituttene er uavhengige og selvstyrte, men for det meste drevet med statsmidler.

I tillegg til å tilby bachelor-, master- og doktorgrader i en lang rekke disipliner, driver universiteter og høgskoler også forskning på mange områder. Det tilbys også diplomkurs på flere nivåer, og universitetene er også stadig mer involvert i fjernstudieprogrammer.