Høyere utdanning

Høyere utdanning i Frankrike er inndelt i ’grandes écoles’ og universiteter. ’Grandes écoles’ blir regnet som mer prestisjetunge enn universitetene og det er stor konkurranse i utvelgelsesprosessene.

Universiteter i Frankrike

De statlige universitene i Frankrike har navn etter den byen de ligger i, fulgt av et nummer hvis det er flere i en by. Paris, for eksempel, har 13 universiter, med navnene Paris I til XIII. De fleste av dem ligger ikke i selve Paris, men i utkantene av byen. De fleste har i tillegg et mer uformelt navn, vanligvis navnet til en kjent person. For eksempel er det tekniske universitetet i Strasbourg kjent som "Université Louis Pasteur" mens det offisielle navnet er "Université Strasbourg I".

Det franske systemet er i forandring, på grunn av Bologna-prosessen som har som mål å sette en felles europeisk standard for universitetsstudier, spesielt når det gjelder å innføre like tidsrammer i alle EU-land, med tre år for en Bachelor-grad (´licence´på fransk), to år for en Master-grad og tre år for en doktorgrad. Franske universiteter har også adoptert ECTS-systemet. Men det tradisjonelle systemet med sluttsemester-eksamener er fremdeles i bruk på de fleste universiteter.