Greit å vite

Student-utgifter

De viktigste kostnadene for en student er studieavgift, og bo- og levekostnader. Disse varierer sterkt, avhengig av kurs, institusjon og studentens egen livsstil. Universiteter og høgskoler har et lite antall stipender for utenlandske studenter. Studenter blir oppfordret til å kontakte institusjonene direkte for å få søknads-skjema.

Søknadsprosedyre

Å studere utenlands kan være en meget berikende opplevelse, men det kan også være kostbart, og det er derfor viktig å bruke tid og omtanke på å velge program og institusjon.

Søknader til de fleste fulltidsstudiene går gjennom en ’Central Applications Office’ (CAO). En kan ta kontakt og få tilsendt en søknadspakke med en håndbok som inneholder oversikt over alle tilgjengelige kurs og informasjon om hvordan man søker.