Utdanning i Forsvaret

Studiesteder med egne sider

Utdanning i forsvaret

Forsvarets utdanningstilbud rommer alt fra lærlingordninger til krigsskoleutdanning med dertil tilhørende bachelor-grad. Felles for all utdanning Forsvaret tilbyr er at den er gratis. I Forsvaret blir mange ungdommer gitt muligheten til å ta ansvar på et tidlig tidspunkt. Derfor anses Forsvaret å være sterke på å utdanne ledere som får prøve og erfare. Men Forsvaret er langt mer enn lederutdanning. Blant annet har Forsvaret 41 lærefag. Lærlingperioden for tømrere, kokker og automatikere kan gjennomføres i Forsvaret som i en hvilken som helst annen bedrift.

Av høyere utdanning i Forsvaret tilbys studier ved krigsskolene. Forsvarets skolesenter tilbyr tilleggsutdanning til personell både i og utenfor Forsvaret. Forsvaret er ikke bare landets viktigste beredskapsorganisasjon, men også en sentral utdanningsinstitusjon.