Folkehøgskoler i Norge

Studiesteder med egne siderFolkehøgskoler har eksistert i Norge siden sist på 1800-tallet. Det var den danske folkeopplyseren Grundtvig som fikk ideen og satte den ut i livet. Skolen skulle utvikle menneskene, de skulle ikke bare være passive mottakere slik de var i den alminnelige skolen. I Norge finnes mange folkehøgskoler over hele landet, noen er kristelige, andre er frisinnede. De forskjellige skolene kan ha svært forskjellig profil, det gjelder å finne en skole med fag og omgivelser som passer for akkurat deg.

Folkehøgskolen gir deg et år til utvikling, der arbeidet og samværet med andre står i sentrum. Et år uten eksamener, men med helt andre utfordringer.