Folkehøgskoler i Sverige

Studiesteder med egne sider

Folkehøygskoler i Sverige

I Sverige er det 148 folkehøgskoler som spredt over hele landet. Inspirasjonen kom fra Grundtvigs skole i Danmark, men mens skolene hadde en mytologisk grunntone i Danmark, ble svenske folkehøgskoler mer innrettet mot å løse dagsaktuelle og materielle behov.

Fortsatt er svenske folkehøgskoler mer innrettet på opplæring enn på personlig utvikling. Allikevel vil arbeidet og samværet med andre være av stor betydning. Her vil du møte folk i forskjellig alder, med forskjellig bakgrunn.

Folkehøgskolene ønsker å forene teori og praksis og la mennesker med forskjellig bakgrunn og livsinnstilling møte hverandre. Samtalen mellom lærere og elever står sentralt.

Svenske folkehøgskoler tilbyr opplæring innen et utall fag og yrker. Lange kurs og korte. Grunnleggende opplæring og videreutdanning. Muligheten er stor for å finne et kurs som passer akkurat for deg.