Folkehøgskoler i Danmark

Studiesteder med egne sider

Folkehøgskoler i Danmark

Det var den danske folkeopplyseren Grundtvig som på 1800-tallet fikk ideen til folkehøgskolene og som satte ideen ut i livet. Skolen skulle utvikle menneskene, de skulle ikke bare være passive mottakere slik de var i den alminnelige skolen.

I Danmark finnes mange folkehøgskoler over hele landet, noen er kristelige, andre er frisinnede. De forskjellige skolene kan ha svært forskjellig profil, det gjelder å finne en skole med fag og omgivelser som passer for akkurat deg.

Folkehøgskolene tilbyr korte og lange kurs. Kursene gir deg tid til utvikling. Arbeidet og samværet med andre står i sentrum. Det er en tid uten eksamener, men med helt andre utfordringer.

De fleste folkehøgskolene tilbyr korte eller lengre kurs til studenter fra 18 år og livet ut. I Danmark tilbys dessuten kurs for ungdommer under 18 år.