Folk og historie

Det irske folket er i hovedsak av keltisk opprinnelse, mens den største minoriteten er av anglonormannisk (engelsk) avstamning. Engelsk er fellesspråk, men irsk er også offisielt språk som det undervises i i skolene. Nesten en tredjedel av befolkningen bor i Dublin.

Selv om irsk historie er full av uro og strid, har folket alltid vært kjent for sin kjærlighet til musikk og fortellinger. Irland blir ofte omtalt som et land av helgener og lærde, og landet har fostret mange berømte forfattere som Yeats, Joyce, Beckett, Wilde og Shaw.