Fagskoler i Norge

Studiesteder med egne sider

Utdanning på fagskoler i Norge

Fagskolene gir kortere og lengre utdanning på en rekke fagfelter. Her kan du utdanne deg til dykker, filmfotograf, frisør og en mengde andre yrker.

Det foregår fortsatt store endringer på dette området. Noen videregående skoler har også en avdeling som er fagskole. Noen skoler gir deler av undervisningen over nettet, mens deler av undervisningen skjer på samlinger. Det er ikke lett å orientere seg, så bruk tid på å lete på nettet, søk hjelp på offentlige nettsider, ring og spør!

NOKUT er det organet som godkjenner fagskolene. For tida er det mange skoler som søker godkjenning. Det gjør at vi i Studiekatalogen har valgt å legge skoler som søker om godkjenning og de som allerede har fått godkjenning, inn under den samme rubrikken. Det betyr at du som søker selv må undersøke om den skolen du søker er godkjent eller ikke, og hva det betyr for deg.