Universiteter og Høgskoler i Danmark

Studiesteder med egne sider

Universiteter og høgskoler i Danmark

I sør ligger Danmark, mildt og innbydende med kort vei til resten av det europeiske kontinentet. Kommunikasjonene er gode, men i det daglige får de fleste aller mest bruk for sykkelen. Større og mindre studiesteder kan by norske studenter på en annerledes opplevelse.

Danske studiesteder har en høy akademisk standard. Miljøet er aktivt og studentene trekkes med i prosjektbaserte aktiviteter. Det blir ventet at studentene tar del i grupper der alle deltar i diskusjonene. Du bør fungere både i grupper og kunne studere selvstendig. Studentenes kritiske og analytiske evne er viktig ved danske studiesteder.

Stadig flere norske studenter tar hele eller deler av utdanningen i andre land. Det går an å søke utdanning gjennom store utvekslingsprogrammer som ERASMUS, en kan ta utdanning gjennom norske institusjoner som samarbeider med studiesteder i utlandet, eller en kan ta direkte kontakt med studiestedet.

Det er viktig å undersøke så godt det lar seg gjøre. Kjenner du noen som har studert akkurat der, eller kan du få førstehånds informasjon på annen måte? Ta kontakt med Lånekassen for å få vite hva du kan få av økonomisk støtte. ANSA, som er utenlandsstudentenes organisasjon, kan gi råd og veiledning.