Adgang til studiene

Du får ikke begynne å studere i Tyskland før du er blitt godkjent som student. Gjennom godkjenningsprosessen blir det klart om du har de kvalifikasjonene som kreves for det aktuelle studiet. Dersom du trenger å forbedre kvalifikasjonene dine, er det mulig å ta eksamener som kan gi deg den adgangen du søker.

For svært mange studier kreves gode språkkunnskaper i tysk. Det kreves en eksamen som du kan ta ved flere tyske universiteter. Engelsk brukes vanligvis som undervisningsspråk. I Norge kan en ta slike eksamener på forskjellige nivåer ved Goethe-instituttet.

Forberedende kurs over to semestre er vanlig innen teknologi og design og enkelte andre fag. Etter kurset avlegger studentene en ´Feststellungsprüfung´.